Reparationer

Service och reparationer av maskiner

Vi utför service och reparation av alla på marknaden förekommande hjullastare, grävmaskiner, entreprenad-maskiner, truckar, liftar och byggmaskiner. Montering av bl.a. rotortilter m.m.